Kantoor Display4all

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Display4all BV onderneemt op een zo maatschappelijk mogelijke verantwoordelijke manier. Dit doen we op het gebied van de mens, de planeet en de leefbaarheid waar Display4all aan wil bijdragen.

 

MVO-Cirkel

De Mens

Bij Display4all vinden we het belangrijk om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren voor onze medewerkers. Daarom zijn onze werkplekken altijd zo ingericht dat er altijd voldoende verlichting, ruimte en een gezonde atmosfeer aanwezig is. Daarnaast vinden we het belangrijk dat iedereen plezier heeft in
het werk en zich gewaardeerd voelt, dus zorgen we voor een goede werksfeer. Het is daarbij van belang dat de medewerkers ook tijd hebben voor de juiste
ontspanning.

Om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van medewerkers biedt Display4all opleidingsmogelijkheden aan. Voor de ontwikkeling van de jongeren, heeft Display4all ieder jaar een aantal stagiairs in dienst. Deze stagiairs doen praktijkervaring op en worden persoonlijk begeleid door een eigen begeleider. Ook proberen we de afstuderende stagiairs na de stage een vaste baan aan te bieden binnen ons enthousiaste team.

 

MensenTeam

MENSENRECHTEN

Zowel tijdens als buiten werktijd wordt door medewerkers van Display4all respectvol gesproken over klanten, relaties en collega’s, ongeacht hun afkomst, taal, religie, geslacht, huidskleur, maatschappelijke achtergrond of seksuele voorkeur. Onder geen enkele voorwaarde wordt discriminatie op welke basis dan ook, getolereerd.

Eveneens wordt er door Display4all zorg gedragen dat er geen overtredingen worden gedaan op de volgende arbeidsrechten:

• Verbod op discriminatie;
• Verbod op kinderarbeid;
• Verbod op dwangarbeid;
• Vrijheid van vakvereniging en recht op collectieve onderhandelingen;
• Recht op arbeidszekerheid;
• Recht op veilige en gezonde werkomstandigheden;
• Inachtneming van het maximale aantal werkuren;
• Recht op een ‘leefbaar loon’.

 

Integriteit

Integriteit

In de omgang met relaties vinden wij het belangrijk om integer te handelen. We zijn een eerlijke, betrouwbare organisatie en gaan zorgvuldig en professioneel om met alle informatie. Daarin respecteren wij de privacy van al onze relaties. We komen onze afspraken en onze verplichtingen na. Om belangenverstrengeling te voorkomen, mogen onze medewerkers geen giften in geld of natura accepteren. Kleine attenties uit waardering voor geleverde diensten vormen hierop een uitzondering. Uitnodigingen voor evenementen of diners, lunches of feestjes mogen alleen met toestemming van de directie van Display4all worden geaccepteerd. Collega’s gaan onderling ook respectvol met elkaar om en maken geen misbruik van eventuele machtsposities. Agressief gedrag en (seksuele) intimidatie kan bij de vertrouwenspersoon worden gemeld en wordt niet geaccepteerd. Door onze afdeling inkoop zullen er geen inkopen worden gedaan bij leveranciers die zich niet houden aan internationale wetgevingen.

 

Bos

DE PLANEET

Naast de sociale verantwoordelijkheden, draagt Display4all zorg voor het minimaliseren van milieuvervuiling door toedoen van de organisatie. Om deze verantwoordelijkheid te handhaven, wordt een aantal preventieve maatregelen nagestreefd:

• Wij scheiding ons bedrijfsafval;
• Terugdringen van bedrijfsafval door verpakkingsmateriaal te minimaliseren en waar mogelijk hergebruik van verpakkingsmateriaal;
• Zo veel mogelijk gebruik maken van recycleerbaar materiaal;
• Zo veel mogelijk nastreven van paperless office;
• Printergebruik terugdringen;
• Bij het inrichten van onze kantoren hebben we gebruik gemaakt van 2e leven meubels, vloeren, wanden en kozijnen.
• Onze kantoren zijn voorzien van Led verlichting met aanwezigheid registratie en bij de stroomopwekking maken we gebruik van zonnecollectoren.
• Ons wagenpark is opgebouwd uit een milieuvriendelijke vloot.
• Het ‘nieuwe werken’ waar mogelijk toepassen;
• Gebruik van Openbaar Vervoer en fietsverkeer bij medewerkers aanmoedigen.

 

Leefbaar

LEEFBAARHEID

Niet in de laatste plaats draagt Display4all zorg voor haar omgeving door een deel van de winst duurzaam te investeren. Zo wordt er geïnvesteerd in de verduurzaming van bedrijfsprocessen door te kiezen apparatuur voor de lange termijn om bedrijfsafval terug te dringen. Ook wordt er geïnvesteerd in energiezuinige apparatuur om het energieverbruik te reduceren.

Jaarlijks houdt Display4all in haar begroting rekening met het vrijmaken van budget voor maatschappelijke projecten in de vorm van sponsoring. Display4all
tracht zo veel als mogelijk een breed maatschappelijk beleid hierin te voeren door jaarlijks uiteenlopende projecten te sponsoren.

Dit zijn projecten in de sport -lokale en regionale voetbalclubs- , gehandicaptensport – paralympische zwemmer Rogier Dorsman-, en hulporganisaties – Dorcas -. Sinds jaar en dag is dit onderdeel van de bedrijfsvoering binnen Display4all.

 

Bekijk meer producten

Narrowcasting

Narrowcasting is het meest innovatieve infokanaal binnen en buiten uw organisatie!

Lees meer

Digitale Recepties

Bent u op zoek naar een digitale receptie? Wij introduceren u Fleur, uw digitale receptie.

Lees meer

Videoconferentie oplossingen

Dé manier om online te vergaderen.

Lees meer

Room management

Vooraf online een ruimte te boeken voor een afspraak of een overleg op kantoor?

Lees meer