Inloopavond Windpark Oude Maas op 3 juli

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Windpark Oude Maas’ maakt het mogelijk om vijf windmolens van 187 meter hoog op te richten en te exploiteren in de gemeente Binnenmaas. Deze windmolens komen in een gebied aan weerszijden van de Heinenoordtunnel. Eneco Wind (2 windmolens) en Renewal Energy Factory (3 windmolens) hebben inmiddels omgevingsvergunningen aangevraagd.

Inloopavond
Op maandag 3 juli is er een inloopavond in het gemeentehuis van Binnenmaas. Tussen 19.30 en 21.30 uur kunt u binnenlopen in het gemeentehuis aan de Sportlaan 22 in Maasdam. Tijdens deze inloopavond kunt u de stukken inzien en uw vragen stellen aan de initiatiefnemers en medewerkers van de Gemeente Binnenmaas en de Omgevingsdienst.

Ter inzage
U kunt het ontwerpbestemmingsplan ‘Windpark Oude Maas’, de milieueffectrapportage, de ontwerp omgevingsvergunningen voor dit windpark en de zakelijke beschrijving van de exploitatieovereenkomst tot en met 7 augustus 2017 op afspraak inzien bij de Gemeente Binnenmaas. Ook is het ontwerpbestemmingsplan te raadplegen via www.binnenmaas.nl (onder ‘Actueel / Bekendmakingen en besluiten’).

Zienswijze indienen
Tijdens de periode dat de stukken ter inzage liggen, is het mogelijk een zienswijze in te dienen. U kunt deze richten aan de gemeenteraad van Binnenmaas, Postbus 5455, 3299 ZH Maasdam. Alleen de indieners van een zienswijze kunnen in een later stadium beroep instellen bij de Raad van State te ’s-Gravenhage.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.

Menu